Plakatstørrelser

Her ser du en sammenligning av de forskjellige plakatstørrelsene. Husk at plakatene virker adskillig større om man benytter et paspapatur og en større ramme rundt bildet.

Størrelse på plakater