«Maritim vandreutstilling» med M/Y Spiti

Creepy Fish - Maritim vandreutstilling

Da har elleve av min bilder startet sin sjøreise med destinasjon Bodø og Lofoten. Etter avtale med Birger G. Thoresen har jeg fått gjesteplass på skottene i M/Y Spiti på hele ferden nordover, en reise som tidsmessig strekker seg fra 4. juli frem til begynnelsen av August.

Dette kan i høyeste grad kalles en intimutstilling. Ingen utstilling i ordets rette forstand, men mannskap og passasjerer vil både sovne og våkne til bildene som henger rundt i lugarene og gangene. De vil ha dem tett innpå seg døgnet rundt, under hele toktet nordover.

«Moloen på Grillstad» vil snart krysse polarsirkelen, om Kong Neptun spiller på lag. Forhåpentligvis med en knalloransje solnedgang som perfekt bakteppe:-)
Et mest mulig maritimt utvalg var selvfølgelig det første som slo meg når jeg begynte å planlegge hvilke bilder jeg ønsket å ha med på ferden.
«The little boathouse in Trondeheim» var selvfølgelig også et aktuelt motiv å sende til sjøs…
«Gentle giant». Å våkne med en vennlig gigant hengende i fotenden av køya må jo bare gi gode vibber på starten av en ny dag…
M/Y Spiti på en tidligere ferd. En tøff liten sjøfarer!

Litt kult at mine bilder setter sjøbein og ikke minst krysser polarsirkelen:-) Takk til matros, skipper, kokk og primus båtmotor på M/Y Spiti, Birger G. Thoresen, for denne muligheten. Splitte mine bramseil, det er gøy!
Bon voyage og de beste ønsker for en vellykket og minnerik ferd nordover. Kjør pent:-)