«Hvilke tanker har du bak bildet..?»

Dette og lignende spørsmål får jeg ofte når noen ser bildene mine. Det kan jeg selvfølgelig svare på men jeg vil heller la folk fundere litt og danne seg sin egen oppfatning av bildet.

Det ligger alltid en grunntanke og idé bak motivene jeg lager. Om den som ser bildet finner rom for andre tolkninger enn min egen blir jeg jeg bare glad for det. Det er jo litt av poenget!

«Kunst er i øyet til betrakteren, og alle vil ha sin egen tolkning.»

— E.A. Bucchianeri

God kunst for meg betyr ofte bilder som har rom for personlig tolkning. Om folk stopper opp, betrakter bildet og funderer på symbolikken og ideén har jeg langt på vei oppnådd noe av det jeg ønsker.

«Alt er gjenstand for personlig tolkning og dette gir oss tanker som fremmer kreativ stimulans, og heldigvis ser vi alle ting annerledes.»

— Susan Flaig

Med tittelen «But the land is mine» overlater jeg videre tolkning og analyser til deg:-)

Om bildet: Blyant og grafitt på 60×75 cm Arches 300 hot pressed satin papir.