«Djevelens nerkjeft» – motiv fra Ranheimsfjæra i Trondheim

«Djevelens nerkjeft», tusjtegning på papir.

Om man går turstien fra Hansbakkfjæra på Ranheim i retning Trondheim kan man ikke unngå å legge merke til restene av Ranheim fabrikkers gamle tømmermottak.

I dag er det bare rester igjen av kaianlegget som papirfabrikken i sin tid anla for å ta imot tømmer og annet trevirke for bruk som råstoff i celluloseproduksjonen. Anlegget er et godt synlig landemerke og et yndet fotomotiv for alle som tar søndagsturen på de kanter.

Tømmermottaket som ble bygd i 1907-1908 har trosset stormer og uvær og overlevd to verdenskriger. Nesten litt dystopisk strekker de gamle pålene seg forsatt opp av vannet, nesten som en råtten tanngard, og nærmest roper mot deg: «Her har vi stått i over hundre år og du skal ta deg fanden på at vi kommer til å stå her i minst hundre år til…»