Dear gravity

Ofte kan poesi støtte opp under visuelle uttrykk, eller vice versa. Følgende «utsagn» beskriver min illustrasjon «All tied up» på en god måte.

Listen here, Gravity…
it’s high time one of us left town.
I just got to feeling up,
and there you go, tricking me back down!

Fritt etter Rick6
«All tied up» blyant og grafitt på papir. A-3